Hyviä uutisia pienyrittäjille, jotka ovat pohtineet yhtiömuodon vaihtoa ja niille, jotka vasta miettivät yrittäjäksi ryhtymistä. Osakeyhtiön perustaminen helpottuu heinäkuussa 2019, kun vaatimus 2 500 euron osakepääomasta poistuu.


Mitä osakeyhtiön perustamisessa muuttuu?


Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen poistaa yksityisen osakeyhtiön (oy) osakepääomavaatimuksen. Kun ennen oy:n perustaminen vaati vähintään 2 500 euron osakepääoman, ei 1.7.2019 alkaen vaadita alkupääomaa lainkaan.

Suomi tulee vähän jälkijunassa, sillä valtaosassa EU-maita osakepääomavaatimus on jo poistettu. Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää ammatinharjoittajien henkilökohtaista vastuuta; osakeyhtiö kun on oma oikeushenkilönsä, toisin kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tästä lisää vähän myöhemmin.

Olemme myös saaneet Holvilla palautetta yrittäjiltä, jotka olisivat halunneet perustaa osakeyhtiön ja käyttää Holvia yritystilinään alusta alkaen. Tämä on valitettavasti kaatunut osakepääoman talletukseen.

Nyt voimassa oleva osakeyhtiölaki vaatii, että osakepääoma “on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai vastaavalle ulkomailla olevalle tilille.”

Vuonna 2006 tehdyssä osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa säännökseen lisättiin myös ulkomaiset luottokonttorit ja ulkomaiset tilit, mutta maksulaitoksen tiliä ei säännökseen sisällytetty. Ensimmäinen maksulaitossääntely (niin kutsuttu PSD1) tuli voimaan vasta 2007, joten sääntelyn uutuuden vuoksi maksulaitokset eivät vielä ehtineet vuoden 2006 uudistukseen. Ja koska Holvi on maksulaitos, ei Holvi-tili yrittäjien harmiksi kelpaa osakepääoman talletukseen.

Nyt kun alkupääomaa ei enää vaadita, voivat myös osakeyhtiöt ottaa heti alusta Holvin tilin ja muut työkalut käyttöön.

Lisää aiheesta: Miksi Holvi on yrittäjän valinta?


Mitä osakepääoman poisto tarkoittaa yrityksen perustamista (tai yhtiömuodon vaihtoa) pohtivalle?


Luonnollisesti tämä muutos helpottaa osakeyhtiön perustamista. Enää siihen ei vaadita 2 500 euroa, vaan perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen, perustamissopimus ja yhtiöjärjestys riittävät.

Muutos tekee osakeyhtiöstä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon myös niille, jotka aiemmin ovat perustaneet toiminimen (siis virallisesti “yksityiset elinkeinonharjoittajat”), koska aloituspääomavaatimus on ollut turhan iso.

Aloituspääoman poisto voi myös antaa sysäyksen vaihtaa yritysmuoto toiminimestä osakeyhtiöksi niille, jotka ovat sitä jo pyöritelleet mielessään aiemmin.

Aika ryhtyä yrittäjäksi? Lataa täältä maksuton aloittavan yrittäjän opas.

 

Osakeyhtiöstä entistä houkuttelevampi vaihtoehto myös pienyrittäjille – verotus ja vastuut oy:n valtteina


Lainmuutos tekee osakeyhtiöstä aiempaa kevyemmän vaihtoehdon myös yksinyrittäjille, sivutoimisille yrittäjille ja muille pienyrityksille. Miten toiminimi ja osakeyhtiö jatkossa siis eroavat toisistaan?

Vaikka aloituspääomaa ei vaadita, osakeyhtiöllä on edelleen enemmän hallinnollista taakkaa.

Ensinnäkin, kirjanpitovelvoitteet ovat tiukemmat osakeyhtiölle: oy vaatii aina kahdenkertaisen kirjanpidon, kun pientä liiketoimintaa pyörittävä toiminimi voi selvitä vain yhdenkertaisella kirjapidolla. Toiminimeltä ei vaadita välttämättä tilinpäätöstä, mutta osakeyhtiön pitää aina laatia tilinpäätös.  

Toiseksi, yrittäjän palkanmaksussa on eroja oy:n ja tmi:n välillä. Toiminimiyrittäjä ei saa palkkaa, vaan nostaa ns. yksityisottoja yrityksen tuloista. Osakeyhtiössä sen sijaan myös yrittäjä saa palkkaa. Palkanmaksu on siis yksi asia josta oy:ssä pitää huolehtia, mutta tämän ei tarvitse olla suuri rasite. Esimerkiksi Holvissa tämä tapahtuu helposti Palkkaus.fin integraation kautta, eli yrittäjä ei tarvitse tilitoimistoa palkanmaksuun.

Kolmanneksi, osakeyhtiöllä pitää olla hallitus. Kummatkin yritysmuodot on mahdollista perustaa yksin, mutta osakeyhtiön hallitukseen vaaditaan lisäksi vähintään yksi varajäsen.

Hallinto osakeyhtiössä voidaan kuitenkin järjestää varsin kevyesti. Perustajajäsenen lisäksi hallitukseen vaaditaan yksi varajäsen (joka voi olla esimerkiksi yrittäjän puoliso), mutta muuten perustajajäsen voi toimia sekä hallituksen puheenjohtajana että toimitusjohtajana, joten vaatimukset jäävät lähinnä asiakirjojen laatimisen tasolle.

Vaikka yllä listatut asiat kuulostaisivat raskailta, puhuu osakeyhtiön puolesta kuitenkin pari hyvin merkittävää seikkaa: yritystoiminnan vastuut ja verotus. Näiden rinnalla pieni ekstratyö hallinnossa ei välttämättä tunnukaan niin suurelta.

Yksi osakeyhtiön suurimmista eduista on vastuun rajautuminen yhtiöön, kun taas toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoimintaansa liittyvistä vastuista, sopimuksista ja veloista. Kun liiketoiminta kasvaa, myös toiminimiyrittäjän riskit kasvavat. Osakeyhtiö on oma oikeushenkilönsä, eli esimerkiksi firman velat eivät ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin (ellei niitä sitten ole käytetty lainan takuuna).

Toiminimen tulot verotetaan aina suoraan yrittäjän tulona, mutta osakeyhtiö on itsenäisesti verovelvollinen. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 % veroa, mutta yrittäjälle maksettava palkka vähentää tätä tuloa. Mikäli osakeyhtiö tekee voittoa, voidaan näitä voittovaroja jakaa omistajille osinkoina, joiden verotus on usein palkkatuloa huomattavasti kevyempää.

Lainmuutoksen myötä osakeyhtiön edut tulevat siis helpommin myös pienyrittäjien saataville. Tämä lisännee osakeyhtiömuodon suosiota myös mikroyrittäjien parissa.


Punnitse eri yhtiömuotojen hyödyt juuri oman toimintasi kannalta


Jos olet jo toiminimiyrittäjä ja olet pohtinut, kannattaisiko vaihtaa osakeyhtiöksi, nyt yritysmuodon vaihtaminen on ainakin rahallisesti helpompaa. Tämän uudistuksen myötä kannattaa punnita entistä tarkemmin, mitkä ovat toiminimen ja osakeyhtiön edut omalta kannalta. Onko yritystoiminnassa merkittäviä vastuita? Missä vaiheessa verotus syö liikaa työn tulosta?

Ja jos yrityksen perustaminen on vasta mielessä, lataa täältä maksutta aloittavan yrittäjän opas. Olemme koonneet yhteen tiiviiseen pakettiin kaikki keskeisimmät asiat yrityksen perustamiseen liittyen, aina yrityksen rekisteröinnistä verotukseen ja kulujen arviointiin.

 

Lataa aloittavan yrittäjän opas