Toiminimi on puhekieltä, jolla tarkoitetaan useimmiten yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajat jakautuvat verottajan silmissä ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin.

Ammatinharjoittaja tarkoittaa henkilöä, joka pyörittää toimintaansa pääasiassa perustuen omaan ammattitaitoonsa, eikä sido siihen suuria määriä pääomaa. Esimerkiksi monet graafikot, psykologit tai konsultit kuuluvat usein tähän ryhmään. Mikäli esimerkiksi psykologi kuitenkin perustaisi oman praktiikkansa ja pyörittäisi sitä omistamastaan toimipisteestään, hän voisi olla liikkeenharjoittaja.

Toiminimen palkka ja verotus

Toiminimiyrittäjä ei maksa liiketoiminnastaan itselleen palkkaa, vaan kaikki tulot ovat yksityisnostoja. Yrittäjä voi siis siirtää yrityksen tililtä omalle yksityistililleen summan, jonka hän voi käyttää henkilökohtaiseen kulutukseen, esimerkiksi lomamatkaan. Tässä mielessä yksityisnostot muistuttavat palkkaa, mutta verotuksessa ja kirjanpidossa yksityisnostot huomioidaan omana eränään ja käsitellään hieman eri tavoin. Käsittelemme asiaa nyt esimerkin kautta.

Kun yrittäjä on laskuttanut asiakastaan 1000 euroa työtehtävästä + arvolisäveron 24 prosenttia, hän on saanut tililleen 1240 euroa. Tästä voi laskea heti pois 240 euron arvonlisäveron, joka pitää tilittää valtiolle (riippuen toki kaikista raportointikaudella tapahtuneista tilitapahtumista). Tilillä on siis 1000 euroa, jotka toiminimiyrittäjän tapauksessa ovat hänen omia varojaan, koska elinkeinonharjoittajan omaisuus ei ole erillään yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta. Hän voi siis nostaa tämän summan “yksityisnostona”.  

Nämä yksityisnostot voidaan ajatella palkkana. Ne menevät yrittäjän henkilökohtaiseen kulutukseen, esimerkiksi harrastuksiin tai kodin kalusteisiin. Siksi niistä pitää maksaa ansiotuloveroa.

Toiminimiyrittäjä maksaa veronsa arvioimalla vuotuiset tulonsa ja maksamalla sen mukaan suorituksia pitkin vuotta. Vuoden alussa arvioidaan tulot verottajalle ja verottaja arvioi koko vuoden verosumman, joka maksetaan ennakkoveroina.

Jos olet esimerkiksi maksamassa vuotuisista tuloistasi 8000 euroa veroja, voisit maksaa summan neljässä 2000 euron erässä kolmen kuukauden välein. Tai jos aliarvioit vuositulosi ja maksat neljä kertaa 1000 euroa, sinulle jää vuoden lopuksi maksettavaa 4000 euroa.

Yrittäjän on mahdollista myös vähentää verotuksessa esimerkiksi työterveyshuollosta Kela-korvauksen jälkeen jäänyt määrä. Kela korvaa 50–60 % kustannuksista, ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä maatalouden harjoittajat voivat vähentää korvauksen jälkeisen määrän verotuksessa.

Arvonlisäverovelvolliseksi vai ei?

Yritys voi halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Kun yritys on alv-rekisterissä, tuotteet ja palvelut myydään verollisena. Näin ollen tuotteen tai palvelun hintaan lisätään arvonlisäveron määrä.

Yrityksen hankkiessa tavaroita tai palveluita, niiden hintaan sisältyvä vero on vähennyskelpoinen. Jos toimintasi on pientä, sinut voidaan ottaa huomioon alv-alarajahuojennuksessa. Sinulle on etua yrittäjänä olla toimimatta arvonlisäverovelvollisena, jos myyt tuotteesi suoraan kuluttajalle.

Jos yrityksesi liikevaihto ylittää alv-rajan, yritys on arvonlisäverovelvollinen. Sinun on tärkeää arvioida myyntien yhteismäärä mahdollisimman oikein heti tilikauden alussa. Jos olet arvioinut liikevaihdon jäävän alle rajan ja se ylittyy kesken tilikauden, vero on suoritettava koko tilikauden myynnistä.

 

Holvista kirjanpito helposti ja edullisesti toiminimelle