Jos olet ensimmäisen toimikauden päättävä yrittäjä kuten minä, tilinpäätös voi tuottaa harmaita hiuksia. Kun tilinpäätös jää viime tippaan, nopeat ja selkeät ohjeet ovat kultaakin arvokkaammat. Mutta onko toiminimen tilinpäätös pakollinen vai riittääkö tilikauden päättyessä vain veroilmoituksen täyttäminen määräaikaan mennessä?

 

Toiminimen tilinpäätös ei ole aina pakollinen

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi kirjanpitolaki toi toiminimiyrittäjiä koskeviin tilinpäätösvaatimuksiin lukuisia helpotuksia. Eniten helpotuksia tuli niin sanotuille mikroyrityksille, joita käytännössä lähes kaikki toiminimet ovat.

Toiminimiyrittäjän täytyy tehdä tilinpäätös, jos tilikausi on muu kuin kalenterivuosi tai vähintään kaksi seuraavista ehdoista täyttyy päättyneellä tai sitä edeltävällä tilikaudella:

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • liikevaihto 700 000 euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Mikäli toiminimesi on mikroyritys ja sen tilikautena on kalenterivuosi, sinun ei tarvitse tehdä toiminimen tilinpäätöstä.

Käytännössä se tarkoittaa, ettei yrityksen tarvitse laatia erityisiä tilinpäätösasiakirjoja ja tilinpäätöksen liitetietoja. Edelleen kirjanpidon on oltava järjestelmällistä, ja siitä on saatava oikeat tiedot liiketoiminnan tapahtumista, kuten ostovelkojen ja myyntisaamisten määrät sekä verotukseen tarvittavat tiedot.

 

Mikä on toiminimen tilinpäätös?

Tilinpäätös on tilikauden lopuksi tehtävä paketti, josta selviävät yrityksen keskeiset tunnusluvut sekä yrityksen tulos ja varallisuusasema. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän dokumentteja tilinpäätökseen sisältyy.

Toiminimi selviää ilman tilinpäätöstä, mutta jos yrittäjä haluaa silti sellaisen tehdä, sisältyy toiminimen tilinpäätökseen tuloslaskelma, tase, tarvittavat liitteet sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.

Mielenrauhaa kirjanpitoon? 🧘

Toiminimen yhdenkertainen kirjanpito kiinteään hintaan 79 €/kk + alv.

 

Miten toiminimen tuloslaskelma liittyy tilinpäätökseen?

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen taloutta valitulta ajanjaksolta. Se voi olla esimerkiksi kuukausittain tehtävän kirjanpidon tulos, jonka kirjanpitäjä toimittaa sinulle. Tuloslaskelmasta selviävät yrityksen tulot ja menot sekä tulos, eli kuinka paljon yritys on joko tehnyt voittoa tai tappiota. 

Tuloslaskelma on yksi osa toiminimen tilinpäätöstä, mutta se ei ole sen ainoa käyttötarkoitus. Toiminimen tuloslaskelma auttaa tarkastelemaan yrityksesi taloutta menneeltä ajanjaksolta. Vaikka toiminimen ei yleensä tarvitse tehdä erillistä tilinpäätöstä, on tuloslaskelma kuitenkin hyödyllinen apuväline vuoden mittaan. Jos kirjanpitäjä toimittaa tuloslaskelman sinulle esimerkiksi kuukausittain, kannattaa siihen perehtyä.

Voit tutustua täältä tarkemmin toiminimen kirjanpidon termeihin.

 

Sähköinen kirjanpito helpottaa toiminimen tilinpäätöksen tekoa

Toiminimen kirjanpitoon tuo ryhtiä sähköinen kirjanpito, joka sisältää kuitit, tositteet ja muun kirjanpitomateriaalin. Kun kaikki tositteet löytyvät automaattisesti tilitapahtuman yhteydestä, niiden pyörittelemiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Holvi-tilillä hoidat sähköisen taloushallinnon yhdessä paikassa, nappaat kuvan kuitista ja tallennat kuitin tilitapahtuman yhteyteen. 

Sähköisestä kirjanpito helpottaa raportointia ja lopullisen kirjanpidon tekeminen on helppoa. Samalla myös kulut pienenevät ja kirjanpitäjän rooli muuttuu neuvoa-antavaksi. Holvi Zen -kirjanpitopalvelu hoitaa kirjanpidon puolestasi ja näin sinulle jää entistä enemmän aikaa keskittyä yritystoimintaan. 

 

Tutustu oppaastamme yrityksesi tärkeimpiin lukuihin