Jos olet ensimmäisen toimikauden päättävä sivutoiminen yrittäjä kuten minä, tilinpäätös voi tuottaa harmaita hiuksia. Kun tilinpäätös jää viime tippaan, nopeat ja selkeät ohjeet ovat kultaakin arvokkaammat. Mutta onko ammatinharjoittajan tilinpäätös pakollinen vai riittääkö tilikauden päättyessä vain veroilmoituksen täyttäminen määräaikaan mennessä?

 

Toiminimen tilinpäätös ei ole aina pakollinen

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi kirjanpitolaki toi päätoimisia ja sivutoimisia yrittäjiä koskeviin tilinpäätösvaatimuksiin lukuisia helpotuksia. Eniten helpotuksia tuli niin sanotuille mikroyrityksille, joita käytännössä lähes kaikki toiminimet ovat.

Mikroyritykseksi yritys katsotaan, jos päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella vain yksi seuraavista raja-arvosta ylittyy:

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • liikevaihto 700 000 euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Mikäli toiminimesi on mikroyritys ja sen tilikautena on kalenterivuosi, sinun ei tarvitse tehdä toiminimen tilinpäätöstä.

Käytännössä se tarkoittaa, ettei yrityksen tarvitse laatia erityisiä tilinpäätösasiakirjoja ja tilinpäätöksen liitetietoja. Edelleen kirjanpidon on oltava järjestelmällistä, ja siitä on saatava oikeat tiedot liiketoiminnan tapahtumista, kuten ostovelkojen ja myyntisaamisten määrät sekä verotukseen tarvittavat tiedot.

 

Mikä on toiminimen tilinpäätös?

Tilinpäätös on tilikauden lopuksi tehtävä paketti, josta selviävät yrityksen keskeiset tunnusluvut sekä yrityksen tulos ja varallisuusasema. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän dokumentteja tilinpäätökseen sisältyy.

Toiminimi selviää ilman tilinpäätöstä, mutta jos yrittäjä haluaa silti sellaisen tehdä, sisältyy toiminimen tilinpäätökseen tuloslaskelma, tase, tarvittavat liitteet sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.

 

Miten toiminimen tuloslaskelma liittyy tilinpäätökseen?

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen taloutta valitulta ajanjaksolta. Se voi olla esimerkiksi kuukausittain tehtävän kirjanpidon tulos, jonka kirjanpitäjä toimittaa sinulle. Tuloslaskelmasta selviävät yrityksen tulot ja menot sekä tulos, eli kuinka paljon yritys on joko tehnyt voittoa tai tappiota. 

Tuloslaskelma on yksi osa toiminimen tilinpäätöstä, mutta se ei ole sen ainoa käyttötarkoitus. Toiminimen tuloslaskelma auttaa tarkastelemaan yrityksesi taloutta menneeltä ajanjaksolta. Vaikka toiminimen ei yleensä tarvitse tehdä erillistä tilinpäätöstä, on tuloslaskelma kuitenkin hyödyllinen apuväline vuoden mittaan. Jos kirjanpitäjä toimittaa tuloslaskelman sinulle esimerkiksi kuukausittain, kannattaa siihen perehtyä.

Voit tutustua täältä tarkemmin toiminimen kirjanpidon termeihin.

 

Sähköinen kirjanpito helpottaa ammatinharjoittajan tilinpäätöksen tekoa

Ammatinharjoittajan kirjanpitoon tuo ryhtiä sähköinen kirjanpito, joka sisältää kuitit, tositteet ja muun kirjanpitomateriaalin. Kun kaikki tositteet arkistoituvat automaattisesti tilitapahtuman yhteyteen, niiden pyörittelemiseen ei tarvitse käyttää aikaa.

Sähköisestä kirjanpidosta on helppo muodostaa raportteja, kuten pääkirja ja päiväkirja, joiden avulla lopullisen kirjanpidon tekeminen on helppoa. Samalla myös taloushallintokulut pienenevät ja kirjanpitäjän rooli muuttuu neuvoa-antavaksi. Ammatinharjoittajalle itsellekin jää entistä enemmän aikaa keskittyä yritystoimintaan.

 

Tutustu oppaastamme yrityksesi tärkeimpiin lukuihin