Kirjanpito, verotus, vähennykset, alvit... Paljon kysyttävää, mutta ei ketään joka vastaisi? 

 

Te kysyitte, kirjanpitäjä vastasi

Olemme Holvilla pitäneet webinaarimuodossa kirjanpitäjän kyselytunteja, joissa osallistujilla on ollut mahdollisuus esittää kirjanpitäjälle mieltä askarruttavia kysymyksiä liittyen toiminimen kirjanpitoon ja verotukseen. Näiden webinaarien suosio on aina ollut suuri ja kysymysmäärä vaikuttava. Yrittäjällä on selvästi mielessä kysymyksiä, joihin ei ole aina helppo saada asiantuntevaa vastausta: omaa kirjanpitäjää ei välttämättä ole, häntä ei viitsitä vaivata pienillä kysymyksillä tai sopivaa tilaisuutta ei vain ole tullut.

Jotta jokaisen yrittäjän ei tarvitsisi pohdiskella yksin samoja toiminimen kirjanpitoon ja verotukseen liittyviä kysymyksiä uudestaan ja uudestaan, poimimme muutaman yleisen kysymyksen ja pyysimme kirjanpitäjää vastaamaan niihin ihan näin kirjallisessa muodossa. 

 

Lue myös


8-kysymysta-toiminimen-kirjanpidosta

 

8 kysymystä (ja vastausta) toiminiminen kirjanpidosta ja veroista

Laitoimme kysymykset eteenpäin kumppanitilitoimistomme Lemon Treen kirjanpitäjälle. Näin meille vastattiin. 

 

1. Jos toiminimellä ei ole vielä liiketoimintaa, mitkä ovat minimitoimenpiteet yrittäjälle kirjanpidon kannalta?

Kirjanpidollisia liiketapahtumia muodostuu yrityksen perustamisvaiheesta alkaen, vaikka yritystoiminnan tuotoista ei vielä laskutettaisikaan.

Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi:

  • Perustamisilmoituksen käsittelymaksu
  • Puhelinliittymä
  • Toimitilan vuokravakuus
  • IT- ja ohjelmistokulut
  • Vakuutukset

Kaikista liiketapahtumista tulee tallettaa kirjanpidon tositteet – eli kuitit ja laskut.

Jos yritys on rekisteröitynyt alv-rekisteriin, tulee alv-ilmoitukset jättää ajallaan, vaikka yrityksellä ei olisi kirjanpidollisia tapahtumia ollenkaan. Näin verohallintokin tietää, että yrityksellä ei ole ollut kirjanpidollisia tapahtumia.

 

2. Jos teen yritykselle hankintoja ennen yrityksen perustamista, voinko vähentää ne sitten, kun yritys on perustettu ja minulla on y-tunnus?

Yritystoimintaa varten tehdyt hankinnat ennen yrityksen rekisteröintiä ja muita toimenpiteitä voidaan huomioida yrityksen kuluina. Hankintoihin sisältyvä arvonlisävero voidaan huomioida vähennyksenä ensimmäisellä arvonlisäveron kausiveroilmoituksella.

 

3. Ovatko vihkoon käsin kirjatut tulot ja menot millään lailla päteviä verottajalle?

Jokaisella yrityksellä on kirjanpitolakiin perustuva kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpito tulee laatia kirjanpitolaissa esitetyllä tavalla. Kirjanpito voidaan laatia myös käsin, mutta kaikissa tapauksissa kirjanpidon perusteena ovat tositteet eli osto- ja myyntilaskut. Näin ollen vihkoon kirjoitetut yhteissummat tulo- ja menotapahtumista eivät ole yksinään riittäviä.

 

4. Mitä tehdä, jos arvonlisäveron kohdalla yrittäjälle on tullut vain alv-saatavia? Eli myyntiä ei ole ollut, mutta hankintoja kyllä.

Tällaisessa tapauksessa verohallinto palauttaa ostoista muodostuneen alv-saatavan yrityksen tilille alv-ilmoitusjakson mukaisesti.

 

5. Jos ei ole tullut myyntiä tai muita kuluja tämän tilikauden puolella mutta on y-tunnus, pitääkö tehdä tilinpäätös?

Yhtiömuodosta riippuen tilinpäätöstä ei ole välttämätöntä laatia, mutta veroilmoitus tulee jättää, vaikka mitään yritystoimintaa ei olisikaan. Muuten verohallinto ei voi tietää, että yritystoimintaa ei ole ollut.

 

6. Kun kyseessä on toiminimi, voiko ulkopuolinen “investoida” yritykseen? Jos voi, miten tämä raha verotetaan?

Toiminimi voi ottaa lainaa, kuten muutkin yhtiömuodot. Lainasta tulee laatia velkakirja, jossa määritellään lainan suuruus, korko ja takaisinmaksuehdot. Lainasta muodostuvat korkokulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa ja vastaavasti lainan myöntäjälle korot ovat verotettavia korkotuloja. Laina ei ole verotettavaa tuloa yritykselle.

Jos kyseessä ei ole laina vaan saatu avustus, käsitellään avustus liiketoiminnan muuna tuottona. Liiketoiminnan muu tuotto huomioidaan tulona yrityksen tuloveroilmoituksella ja verotetaan kyseisen verovuoden elinkeinotoiminnan tulona. Tällaisissa tapauksissa on syytä tarkistaa erikseen verohallinnolta lahjoituksen antajan verotus.

 

7. Miten toimin vuoden lopussa yritystilille jäävän summan kanssa (pohjakassa tuleville veroille ja ostoille)?

Yritystilin saldo ei vaikuta verotettavaan tulokseen, joten summa voi olla yrityksen tilillä sellaisenaan eikä vaadi toimenpiteitä. Yritystoiminnan verotettava tulos muodostuu kirjanpidon mukaisista tuloista ja menoista.

 

8. Voiko yrityksen tililtä maksaa omia kuluja?

Toiminimiyrittäjä voi maksaa halutessaan yrityksen tililtä myös yksityisiä kuluja.

Suosittelemme kuitenkin, että yrityksen tilillä olisi vain yritystoimintaan liittyvät tulo- ja menotapahtumat, jotta yrittäjän olisi helpompi hahmottaa yritystoiminnan kassavirtaa sekä dokumentoida yritystoiminnan tulo- ja menotositteet.Holvista kirjanpito helposti ja edullisesti toiminimelle