Paljon keskustelua aiheuttanut YEL-uudistus on tullut voimaan tammikuussa 2023. Uudistus on herättänyt huolta siitä, kuinka rahat riittävät korkeampiin vakuutusmaksuihin. Mikä oikein muuttuu ja mitä yrittäjän täytyy muutoksesta tietää? Lue lisää niin tiedät, mistä yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvauudistuksessa oikein on kyse.

Mikä se YEL olikaan?

Työntekijän eläke kertyy kuin huomaamatta, sillä työnantaja maksaa eläkemaksut työntekijöidensä puolesta. Yrittäjänä kannat vastuuta monesta, myös eläkkeestäsi. YEL-vakuutus ei ole vain eläkettä varten, vaan se tulee apuun myös silloin, kun elämä yllättää. 

Sanotaan, että YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Kun YEL-maksut ovat kohdillaan, on eläkkeesi turvassa eikä taloutesi säikähdä sairastumisen tai työttömyyden sattuessa kohdalle. Vakuutus määrittää Kelan maksamien päivärahojen suuruuden. Jos täytät seuraavat kriteerit, on YEL-vakuutus sinulle pakollinen:

  • asut Suomessa ja olet yli 18-vuotias
  • yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta
  • työtulo on vähintään 8575,45 €.

 

Miksi yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva muuttui?

YEL-uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yrittäjän työpanos ja vakuutusmaksut samalle tasolle. Uudistuksen takana on valtion osuuden kasvu yrittäjien eläkkeistä.


Uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että työtulosi ja YEL-vakuutuksen määrä lasketaan vastaamaan toisiaan. Voit vaikuttaa työtulon määrään myös jatkossa ja tarvittaessa eläkeyhtiö ottaa sinuun yhteyttä ja kysyy lisätietoja.

Aikaisemmin liian pienten vakuutusmaksujen maksaminen on ollut yleistä eikä vakuutusmaksuja ole valvottu juuri ollenkaan. Uudistuksen myötä liian pienten vakuutusmaksujen maksaminen ei ole enää mahdollista, sillä vakuutusmaksut tarkistetaan jatkossa säännöllisesti. 

Näin työtulo lasketaan jatkossa

Työtulo tarkoittaa työpanoksen arvoa rahassa mitattuna ja sen on vastattava palkkaa, joka maksettaisiin tilallesi palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle. Kun työtuloa arvioidaan, kiinnitetään huomiota yrittäjän työpanoksen määrään, yritystoiminnan laajuuteen, yrittäjän ammattitaitoon, alan mediaanipalkkaan ja työpanoksen arvoon.


Eläkeyhtiö tekee jokaisen yrittäjän tilanteesta kokonaisarvion, eikä työtulon määrä perustu vain alan mediaanipalkkaan. Jos työtulon päivittäminen nostaa YEL-vakuutusmaksuja, myös vanhuuseläke ja sosiaaliturva nousevat. YEL-vakuutusmaksun suuruus määräytyy työtulosi perusteella ja alle 53-vuotiailla se on noin 24 % työtulosta. Muista, että aloittavana yrittäjänä saat 22 % alennuksen YEL-maksuistasi ensimmäisen neljän vuoden ajan.  

Entä jos tuloni ovat vähemmän kuin alan mediaanipalkka?

Ei syytä paniikkiin, sillä työtulo lasketaan mediaanipalkkaa apuna käyttäen. Työtulo ei siis määräydy pelkän mediaanipalkan mukaan, vaan jokaisen yrittäjän tilanne arvioidaan erikseen. Jos työtulon laskennassa on virhe, voit aina valittaa päätöksestä eläkeyhtiölle ja työtulosi lasketaan uudelleen. 

Säännölliset tarkistukset pitävät työtulosi ajantasalla

Jotta työtulo pysyy ajantasalla se tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein. Eläkeyhtiö ottaa sinuun yhteyttä, jos työtulo ja vakuutusmaksujen suuruus eivät täsmää ja antaa ehdotuksen uudesta työtulosta. Jos ehdotus ja työtulosi poikkeavat toisistaan, voit antaa eläkeyhtiölle lisätietoja ja selvittää tilanteesi tarkemmin.

Jos yritystoimintasi muuttuu ja muutokset vaikuttavat työtuloon, voit ilmoittaa muutoksista myös itse. Näin kannattaa tehdä, jos liiketoiminta kasvaa tai pienenee, jotta vakuutusmaksut pysyvät ajantasalla eivätkä ole esimerkiksi liian suuria tuloon verrattuna. Eläkeyhtiö on sinuun itse yhteydessä silloin, jos YEL-vakuutuksesi on voimassa ja vakuutusmaksujasi täytyy korjata. 

Työtulon tarkistaminen tulee voimaan vaiheittain:

  • Vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 € työtulot
  • Vuonna 2024 alle 25 € työtulot
  • Vuonna 2025 yli 25 € työtulot

YEL-uudistus ei vaikuta vakuutusmaksuihisi välttämättä ollenkaan. Jos vakuutusmaksut nousevat, tehdään nosto alkuvaiheessa pikkuhiljaa nostamalla vakuutusmaksuja 80 € kuukaudessa. Muistathan, että voit vähentää YEL-vakuutusmaksut verotuksessasi.

Jos yritystoimintasi on pientä ei ole syytä huoleen, pienempi työtulo on sinulle silloin todennäköisesti oikea. Kun työtulo ja vakuutusmaksut ovat kohdallaan, on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva varmistettu!

 

Osta YEL-vakuutus Holvista