Myytkö tavaroita tai palveluita toiseen maahan tai maahantuotko tuotteita kotimaahasi? Silloin kyse on ulkomaankaupasta. Kun teet ulkomaankauppaa, on tärkeä selvittää, miten arvonlisäverotus toimii. Lue vinkit yritysten välisen ulkomaankaupan alv-verotukseen.Mitä eroa on EU:n sisällä ja ulkopuolella tapahtuvilla myynneillä?

Ulkomaankaupan arvonlisäverotus on hieman monimutkaisempaa verrattuna kotimaassa tapahtuvaan kauppaan. Jos yrityksesi tekee ulkomaankauppaa, on sinun tiedettävä, kuka maksaa arvonlisäveron ja mihin maahan alvit täytyy maksaa. 

Yrityksen ulkomaankaupassa, voit myydä tuotteita tai palveluita EU:n sisällä tai suunnata myynnit ja ostot EU:n ulkopuolisiin maihin. Jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa alv-velvollisten yritysten välistä tavarakauppaa kutsutaan yhteisökaupaksi. Yhteisökauppa on yleensä arvonlisäverotonta. Viennistä on kyse silloin, kun yrityksesi myy tuotteita toiselle yritykselle EU:n rajojen ulkopuolelle. EU.n ulkopuolelle tapahtuvista myynneistä ei myöskään yleensä makseta veroa. Käänteistä alv-velvollisuutta sovelletaan silloin, kun myyt tuotteiden sijasta palveluita. Kuulostaako monimutkaiselta? Katsotaan seuraavaksi näitä asioita hieman tarkemmin. 

Arvonlisävero määräytyy myyntimaan mukaan 

Perussääntö on, että jokainen maa voi verottaa vain omassa maassaan tapahtuvaa kauppaa. Toisin sanoen alvit maksetaan Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä, yhteisökaupasta tai maahantuonnista. Ulkomaankaupan arvonlisäverotuksessa onkin tärkeä selvittää, onko tavaroiden myynti tai osto tapahtunut Suomessa vai jossain toisessa maassa. 

Arvonlisäverolaista löytyy myyntimaasäännöksiä, jotka määrittävät milloin tavaran tai palvelun myynti tai hankinta on tapahtunut Suomessa. Kun myyntimaa on Suomi, sovelletaan Suomen arvonlisäverolakia ja verot maksetaan Suomeen.

 

EU:n ulkopuolinen kauppa on tavaroiden vientiä tai maahantuontia

Arvonlisäverotuksessa vienti tarkoittaa tilannetta, jossa tavara myydään Euroopan unionin alueelta sen ulkopuolelle. Maahantuonti taas tarkoittaa sitä, kun tavaroita tuodaan Euroopan unionin sisälle.

Tavaroiden vienti on verotonta silloin, kun tavara siirtyy EU:n ulkopuolelle suoraan myyntimaasta. Kuljetuksen voi tehdä joko myyjä tai ulkopuolinen kuljettaja, jolla on myyjän tai ostajan tekemä toimeksianto. Viennistä ei yleensä veloiteta Suomen arvonlisäveroa. 

Maahantuonnissa myyjällä on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa maahantuonnin alvit Suomeen. Voit lukea lisää maahantuonnin arvonlisäverotuksesta täältä.

 

EU-maiden välistä tavaroiden kauppaa kutsutaan yhteisökaupaksi

Yhteisökaupalla tarkoitetaan sitä, kun alv-velvolliset yritykset tekevät kauppaa tai hankkivat tuotteita EU:n sisällä. Tällöin tavarat siirtyvät EU-maasta toiseen. Yhteisökauppassa alv-velvollisuus määräytyy sen mukaan, onko yrityksesi kaupassa ostajan vai myyjän roolissa. Tarkastellaan tätä seuraavaksi tarkemmin.  

Yhteisöhankinta tarkoittaa tilannetta, jossa yritys ostaa tavaran toisesta EU:maasta. Esimerkiksi, jos yrityksesi sijaitsee Suomessa ja ostat tuotteen Ruotsista, on kyseessä yhteisöhankinta. Yhteisöhankinnasta täytyy yleensä maksaa arvonlisävero, mutta mikäli yrityksesi ostaa tuotteen liiketoiminnan pyörittämistä varten, voi tuotteen arvonlisäveron vähentää verotuksessa. Tällöin arvonlisäveroa ei käytännössä jää yhteisöhankinnan osalta maksettavaksi. Arvonlisävero täytyy kuitenkin ilmoittaa alv-ilmoituksella maksettavana ja vähennettävänä eränä. 

Yhteisömyynti on osa yhteisökauppaa ja sillä tarkoitetaan tavaran myyntiä toiselle alv-velvolliselle yritykselle. Toisin sanoen, jos yrityksesi on alv-velvollinen ja myyt tuotteita toiselle alv-velvolliselle yritykselle, tekee yrityksesi silloin yhteisömyyntiä. Yhteisömyynti on yleensä verovapaata, eli tavaran myynyt yritys ei maksa myynnistä arvonlisäveroa. Tavaroiden verottomalle myynnille on kuitenkin muutamia ehtoja. Jos siis myyt tuotteita toiseen EU-maahan ja verottomuuden edellytykset eivät täyty, maksat verot normaalisti Suomeen. 

Tavaroiden myynti verottomasti on mahdollista, kun: 

  1. tavara kuljetetaan Suomesta toiseen EU-maahan
  2. ostaja on arvonlisäverovelvollinen muussa EU-maassa kuin Suomessa
  3. toisesta EU-maasta olevalla kaupan osapuolella on voimassa oleva alv-numero.

Miten palveluiden alv-verotus toimii? 

Alvit maksetaan Suomeen, kun palveluiden myynti on tapahtunut Suomessa. Yleensä verojen maksusta huolehtii myyjä. Usein EU-maiden väliseen palveluiden myyntiin sovelletaan kuitenkin käänteistä alv-velvollisuutta. Käännettyä verovelvollisuutta käytetään yritysten välisten palveluiden kaupassa silloin, kun myyjä ja ostaja ovat eri maista.

Jos siis yrityksesi on Suomessa, mutta myyt palveluitasi Ruotsiin, on kyseessä käännetyn verovelvollisuuden tilanne. Tällöin maksuvelvollisuus kääntyy toisin päin ja ostaja maksaa arvonlisäveron oman maansa verotuksen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Suomen alv-rekisterissä oleva myyjä lähettää laskun ilman arvonlisäveroa silloin, kun ostaja sijaitsee eri maassa ja kuuluu sen maan alv-rekisteriin. 

 

Miten lähetät laskun ilman arvonlisäveroa? 

Kun tavara on toimitettu, on aika luoda lasku. Jos yhteisömyynti on verotonta, voit lähettää asiakkaalle laskun ilman arvonlisäveroa. Muista nämä asiat laskutuksessa: 

  • Kun olet lähettänyt tavaran, lähetä lasku viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä.
  • Tarkista ostajan arvonlisäverotunniste ennen laskun lähettämistä ja merkitse se laskuun muiden laskutietojen lisäksi. 
  • Lisää merkintä siitä, että myynti on veroton. Esimerkiksi kirjoittamalla laskuun ALV 0 % (Yhteisömyynti).
  • Jos hoidat kirjanpitosi itse, tee arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus OmaVerossa. Tee ilmoitus seuraavan kuukauden 20. päivä siitä, kun olet lähettänyt tavaran. 
  • Jos kirjanpitäjäsi tekee veroilmoitukset puolestasi, ilmoita hänelle ajoissa ulkomaankaupasta. 
  • Muista vielä ilmoittaa myyntien tiedot oman verokautesi mukaan OmaVerossa.

Tiesitkö?

Voit lähettää Holvissa laskuja myös ulkomaille. Tällä hetkellä voit vastaanottaa Holvi-tilillesi vain euroja, eli lähettää laskusi euroissa. Kansainväliset maksut ovat kuitenkin tulossa pian, jonka jälkeen laskuttaminen onnistuu myös muissa valuutoissa.

Muista selvittää arvonlisäveron tunniste 

Ulkomaankaupan laskutuksessa on tärkeä tarkistaa kauppakumppanin arvonlisäverotunniste (VAT-number). Näin varmistetaan, että niin myyjä kuin ostajakin on arvonlisäverovelvollinen kotimaassaan. 

Kun lähetät laskun toiseen EU-maahan merkitset laskuun sekä ostajan että myyjän alv-tunnisteet. Siten verottaja voi varmistua siitä, että kyse on arvonlisäverottomasta ulkomaankaupasta. Alv-tunnisteen saat palvelusi ostajalta, mutta tunnisteen voimassa olo kannattaa kuitenkin tarkistaa aika ajoin EU-komission sivuilta

 

Huomioi arvonlisäveron ilmoituspäivä ulkomaankaupassa

Ulkomaankaupan alvien ilmoituspäivä eroaa kotimaan myyntien ilmoituspäivästä. Normaalisti, kun verokautesi on kuukausi, alvit ilmoitetaan ja maksetaan kuukauden 12 päivä. Silloin alvit maksetaan kahden kuukauden takaa eli tammikuun 12. päivänä maksat marraskuun verot. 

Ulkomaankaupassa alvit ilmoitetaan jo seuraavan kuukauden 20. päivä. Eli jos olet toimittanut tuotteen asiakkaalle tammikuussa, ilmoitat alvit joulukuun 20. päivä. Muista siis ilmoittaa kirjanpitäjällesi ajoissa ulkomaille lähettämistäsi laskuista, jotta alv-ilmoitukset pysyvät ajan tasalla ja vältyt myöhästymismaksuilta. Jos teet kirjanpitosi itse, täytyy sinun ilmoittaa alvit OmaVero-palvelussa. Alvit täytyy ilmoittaa ajoissa, vaikka arvonlisäverottoman yhteisökaupan osalta alveja ei tilitetä erikseen 20. päivä.

 

Holvi helpottaa ulkomaankaupan alvien maksua

Koska ulkomaankaupan verotus voi olla monimutkaista, kannattaa kirjanpito jättää suosiolla hyvän kirjanpitäjän käsiin. Holvin kirjanpitopalveluilla sinun ei tarvitse huolehtia yritysten välisten ulkomaankaupan alv-ilmoituksista vaan kirjanpitäjä huolehtii niistä puolestasi. 

Holvi Zen -kirjanpitopalvelu hoitaa yhdenkertaista kirjanpitoa tekevän toiminimiyrittäjän alv-ilmoitukset. Kahdenkertaista kirjanpitoa tekevän yrityksen ulkomaankaupan alvit hoituvat Holvi Zen+ -palvelussa lisäpalveluna hintaan 79,00 €/h. 

 

Pienyrityksen kirjanpitopalvelut