Kuten kaikkien yrittäjien, myös ammatinharjoittajien tulee täyttää kirjanpidolliset velvollisuudet liiketoiminnan koosta riippumatta. Mutta mitä tarkoittavat eri kirjanpitotavat: yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito? Entä mitä toiminimiyrittäjän tulisi tietää niistä?

 

Toiminimelle riittää yhdenkertainen kirjanpito

Ammatinharjoittajien, eli toiminimiyrittäjien, on pidettävä elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa tilikausittain. Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Yleensä kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään rahan lähde ja rahan käyttö. Kaksinkertainen kirjanpito tarkoittaa, että kaikki kirjaukset tehdään kahdelle kirjanpidon tilille: debet (veloituskirjaus) ja kredit (hyvityskirjaus).

Tiettyjen ehtojen täyttyessä ammatinharjoittaja saa kuitenkin halutessaan pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Tilikauden on silloin oltava yhtä kuin kalenterivuosi eli 1.1.–31.12. Kun toiminimi aloittaa tai lopettaa elinkeinotoiminnan, tilikausi voi olla tilapäisesti kalenterivuotta lyhyempi.

 

Mitä yksinkertainen kirjanpito käytännössä tarkoittaa?

Yhdenkertainen kirjanpito tarkoittaa oikeastaan vain yrityksen maksettujen menojen, korkojen ja verojen sekä saatujen tulojen kirjausta. Yrittäjä merkitsee kirjanpitoon vain ne tapahtumat, jotka liittyvät hänen elinkeinotoimintaansa.

Kenties helpoin tapa tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa on tehdä se maksuperusteisesti: liiketapahtumat kirjataan sen mukaan, kuinka raha yrityksen tilillä liikkuu. Myynti tapahtuu silloin, kun ammatinharjoittaja vastaanottaa maksun ja osto silloin, kun ammatinharjoittaja suorittaa maksun. Esimerkiksi vuodenvaihteessa edellisen tilikauden aikana tilille tulleet maksut kirjataan päättyvälle tilikaudelle ja seuraavan vuoden puolella tilille tulleet summat seuraavalle tilikaudelle.

Kirjanpidolle on tiettyjä vaatimuksia. Kirjanpidon tapahtumista on oltava kuitti tai muu tosite, ja tositteet on päivättävä ja numeroitava. Liiketapahtumat on kirjattava aika- ja asiajärjestyksessä ja käteismaksut viipymättä. Muut kirjaukset on tehtävä niin, että tarvittavat vero- ja muut ilmoitukset voidaan laatia kirjanpidon pohjalta.

Merkinnät eivät saa olla epäselviä, eikä niitä saa poistaa. Myös tavaroiden ja palvelujen oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon, sillä yksi kirjanpidon tehtävistä on pitää ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta ja yksityistalous erillään.

 

Kahdenkertaisen kirjanpidon muuttaminen yhdenkertaiseksi – tai toisinpäin

Ammatinharjoittaja voi muuttaa kirjanpitonsa yksinkertaisesta kaksinkertaiseksi kirjanpidoksi tai toisinpäin. Muutosta tehdessä on kuitenkin oltava tarkkana, ettei tuloa veroteta tai menoa vähennetä kahteen kertaan.

Jos siirryt kahdenkertaisesta kirjanpidosta yhdenkertaiseen, muista huolehtia siitä, ettei tilikauden päättyessä olleita saamisia kirjata tuloksi ja veroteta toiseen kertaan eikä tilikauden päättyessä olleita osto- ja siirtovelkoja vähennetä toiseen kertaan maksuvuonna.

 

Säilytä kirjanpito ja tositteet, kirjanpitotavasta riippumatta

Kirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, olipa kirjanpitotapasi sitten yhdenkertainen tai kahdenkertainen. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä kaikki muu liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Kuitteja ja muita tositteita ei kuitenkaan tarvitse säilöä mapeissa tai kenkälaatikossa. Sähköisessä kirjanpidossa arkistoit tositteet digitaalisesti, joten löydät ne tarvittaessa helpommin. Eikä kuittien muste pääse haalistumaan.

 

Holvi tarjoaa kirjanpidon toiminimelle

Jos et halua huolehtia kirjanpidon kiemuroista ja käyttää omaa aikaasi siihen, voit jättää paperityöt kirjanpidon ammattilaiselle. Tutustu täältä Holvin kirjanpitopalveluun – toiminimen kirjanpito, verojen maksu ja laskutus näppärästi yhdessä paketissa.

 

Holvista kirjanpito helposti ja edullisesti toiminimelle