Kuten kaikkien yrittäjien, myös ammatinharjoittajien tulee täyttää kirjanpidolliset velvollisuudet liiketoiminnan koosta riippumatta. Mutta mitä tarkoittavat eri kirjanpitotavat: yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito? Entä mitä yrittäjän tulisi tietää niistä?

 

Mitä eroa on yhdenkertaisella ja kahdenkertaisella kirjanpidolla?

Yrityksen kirjanpito antaa kokonaiskuvan yrityksen taloudesta ja kertoo tuottaako yritys voittoa vai tappiota. Kirjanpidon perusteella voidaan laatia myös muita talouslaskelmia, kuten kassavirtalaskelma. Yleensä kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään rahan lähde ja rahan käyttö. 

Yritys voi tehdä kirjanpidon joko yhdenkertaisena tai kahdenkertaisena. Yhdenkertainen kirjanpito on maksuperusteinen eli, tapahtumat kirjataan maksupäivän mukaan. Myynti tapahtuu silloin, kun yrittäjä vastaanottaa maksun ja osto silloin, kun yrittäjä suorittaa maksun. 

Kahdenkertainen kirjanpito tehdään suoriteperusteisesti eli tapahtumat merkitään kirjanpitoon silloin kun kulut syntyvät. Kaikki kirjaukset tehdään kahdelle kirjanpidon tilille, debet- ja kredit-tilille. Kahdenkertainen kirjanpito on aina ajantasainen ja kertoo yrityksen taloudesta paremmin kuin yhdenkertainen kirjanpito.

 

 

Esimerkki

Lähetät asiakkaalle laskun joulukuussa, mutta laskun eräpäivä on tammikuussa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa myynti näkyy jo joulukuussa ja yhdenkertaisessa tammikuussa, kun asiakas on maksanut laskun.

Toiminimelle riittää yhdenkertainen kirjanpito

Kun tietyt ehdot täyttyvät, voi toiminimiyrittäjä tehdä kirjanpitonsa yhdenkertaisesti. Yhdenkertainen kirjanpito sopii pieneen liiketoimintaan, jossa tositteita ei tule paljoa ja tilikausi on yhtä kuin kalenterivuosi. Kun toiminimi aloittaa tai lopettaa elinkeinotoiminnan, tilikausi voi olla tilapäisesti kalenterivuotta lyhyempi. 

Yhdenkertaisen kirjanpidon etuja ovat helppous ja se, ettei sillä ole laissa määrättyä muotoa. Toiminimen kirjanpito hoituu yhdenkertaisena jos enintään kaksi seuraavista kohdista täyttyvät:

  • taseen loppusumma on alle 100 000 €
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 200 000 €
  • yrityksessä työskentelee enintään kolme henkilöä.

Toiminimiyrittäjä voi tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse tai antaa sen kirjanpitäjän hoidettavaksi. Lue lisää Holvi Zen-kirjanpitopalvelusta ja anna kirjanpito meidän käsiimme. 

 

Osakeyhtiö tarvitsee kahdenkertaisen kirjanpidon

Monimutkaisempi liiketoiminta tarvitsee yleensä kirjanpidon kahdenkertaisena. Jos yrityksesi on osakeyhtiö, täytyy sinun tehdä kirjanpitosi aina kahdenkertaisena. Yhdenkertaiseen kirjanpitoon verrattuna kahdenkertainen kirjanpito kertoo kattavammin yrityksen taloudesta. Virheiltä vältytään, kun kaikki tapahtumat kirjataan kahdesti kirjanpitoon.

Toiminimen täytyy tehdä kahdenkertainen kirjanpito jos kaksi seuraavista kohdista täyttyvät: 

  • taseen loppusumma on yli 100 000 €
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 €
  • yrityksessä työskentelee keskimäärin yli 3 henkilöä.

Kahdenkertainen kirjanpito on määritelty tarkkaan laissa, jonka vuoksi kirjanpito kannattaa antaa kirjanpitäjän hoidettavaksi. Helpota kirjanpitoa Holvi Zen+ -kirjanpitopalvelulla ja anna oikeiden kirjanpitäjien pitää huolta kirjanpidostasi. 

 

Kahdenkertaisen kirjanpidon muuttaminen yhdenkertaiseksi – tai toisinpäin

Ammatinharjoittaja voi muuttaa kirjanpitonsa yksinkertaisesta kaksinkertaiseksi kirjanpidoksi tai toisinpäin. Muutosta tehdessä on kuitenkin oltava tarkkana, ettei tuloa veroteta tai menoa vähennetä kahteen kertaan.

Jos siirryt kahdenkertaisesta kirjanpidosta yhdenkertaiseen, muista huolehtia siitä, ettei tilikauden päättyessä olleita saamisia kirjata tuloksi ja veroteta toiseen kertaan eikä tilikauden päättyessä olleita osto- ja siirtovelkoja vähennetä toiseen kertaan maksuvuonna.

 

Säilytä kirjanpito ja tositteet, kirjanpitotavasta riippumatta

Kirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, olipa kirjanpitotapasi sitten yhdenkertainen tai kahdenkertainen. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä kaikki muu liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Kuitteja ja muita tositteita ei kuitenkaan tarvitse säilöä mapeissa tai kenkälaatikossa. Sähköisessä kirjanpidossa arkistoit tositteet digitaalisesti, joten löydät ne tarvittaessa helpommin. Eikä kuittien muste pääse haalistumaan.

 

Kirjanpitopalvelu Holvista – toiminimille ja osakeyhtiöille

Holvin kirjanpitopalveluiden avulla sinun ei tarvitse huolehtia kirjanpidon kiemuroista ja käyttää omaa aikaasi siihen, voit jättää paperityöt kirjanpidon ammattilaiselle. Kirjanpito, verojen maksu ja laskutus näppärästi yhdessä palvelussa.

 

Mielenrauhaa kirjanpitoon? 🧘