Uuden yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus heti, kun yrittäjätoiminta on päässyt alkuun. YEL-velvolisuus koskee kaikkia yrittäjiä, jotka täyttävät YEL-vakuutuksen ehdot. Lue lisää vakuutuksen ehdoista ja tiedät, milloin YEL-velvollisuus koskee sinua.

YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän työeläkettä ja antaa turvaa sairauden aikana, yrittäjän jäädessä vanhempainvapaalle tai työttömyyden yllättäessä. Yrittäjän eläkevakuutus ei ole vain eläkettä varten, vaan toimii koko sosiaaliturvan perustana.  

YEL-velvollisuus alkaa, kun vakuutuksen ehdot täyttyvät

YEL-vakuutuksesta säädetään laissa ja vakuutus tulee pakolliseksi silloin, kun yrittäjätoiminta täyttää vakuutuksen ehdot. YEL-vakuutus uudistui tammikuussa 2023, katso millaisia muutoksia uudistus toi tullessaan.

Vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavat yrittäjän työn määrä, ikä ja yrittäjän työskentely yrityksessä. Kun seuraavat ehdot täyttyvät, on aika hankkia YEL-vakuutus.

 

Työtulosi on vähintään 8 575,45 € vuodessa

Vuonna 2023 työtulon vähimmäismäärä on 8 575,45 € vuodessa. Jos työtulosi ylittää rajan, olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. Työtulolla tarkoitetaan työpanoksesi rahallista arvoa ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, joka maksettaisiin työhön palkattavalle työntekijälle. 

 

Yritystoiminta kestää vähintään 4 kuukautta

Jatkuuko yritystoimintasi vähintään 4 kuukautta ilman taukoja? Silloin YEL-vakuutus koskee sinua. YEL-vakuutus koskee myös kausiluontoista yritystoimintaa, jos se jatkuu vuodesta toiseen, vaikka yritystoiminnassa olisi välillä taukoja.

 

Työskentelet omassa yrityksessäsi

YEL-vakuutuksen edellytyksiin vaikuttaa yrittäjän työskentely yrityksessä. Vakuutuksen ehdot täyttyvät, kun olet yrityksen omistaja ja työskentelet yrityksessä myös itse. Sivutoiminen yrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, kun muut vakuutuksen ehdot täyttyvät. 

 

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Olet 18–68-vuotias ja toimit yrittäjänä Suomessa

YEL-vakuutus koskee 18-vuotta täyttäneitä Suomessa toimivia yrittäjiä ja jatkuu siihen asti, kunnes yrittäjä täyttää 68-vuotta. YEL-velvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta, kun yrittäjä on juhlistanut 18-vuotis syntymäpäiviään. Kun yrittäjä täyttää 68-vuotta, jatkuu vakuuttamisvelvollisuus saman kuukauden loppuun asti. 

 

Miten yritysmuoto vaikuttaa YEL-velvollisuuteen?

Yritysmuoto ja omistusosuus vaikuttavat siihen, onko yrittäjä velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus koskee sinua, jos olet

  • toiminimiyrittäjä tai toiminimiyrittäjän perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä, mutta jolle ei makseta palkkaa
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • osakeyhtiön osakas, joka työskentelee johtavassa asemassa ja omistaa yrityksestä yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 %. 

 

Aloittava yrittäjä – hyödynnä uuden yrittäjän edut

Uusi yrittäjä saa 22 % alennuksen vakuutusmaksuista ensimmäisen 48 kk ajan, kun yritystoiminta aloitetaan ensimmäistä kertaa. Voit valita millaisissa erissä vakuutukset maksat – 1, 2, 3, 4, 6 vai 12 kertaa vuodessa. Muista myös, että voit vähentää YEL-maksut omassa- tai yrityksesi verotuksessa.

Uuden yrittäjän kannattaa ottaa YEL-vakuutus heti yrittäjätoiminnan alettua, sillä vakuutus voi tulla voimaan myös takautuvasti. Ennakoimalla hieman vältyt takautuvilta vakuutusmaksuilta. 

 

Muista ottaa YEL-vakuutus 6 kuukauden kuluessa

Voiko YEL-vakuutuksen ottaa takautuvasti? Kyllä voi, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa, kun vakuutuksen ehdot ovat tulleet täyteen. Vakuutus lasketaan siitä ajankohdasta alkaen, jolloin yrittäjätoiminta täyttää YEL-vakuutuksen ehdot. Yrittäjänä sinulla on siis kuusi kuukautta aikaa ottaa vakuutus, kun huomaat ehtojen tulleen täyteen. 

 

Osta YEL-vakuutus Holvista