Kassavirta saattaa kuulostaa hienolta taloustermiltä, mutta se ei ole oikeastaan kovin monimutkainen asia. Jokaisen yrittäjän pitäisi kiinnostua omasta kassavirrasta, koska se kertoo onko yrityksellä maksukykyä – eli voiko yritys selviytyä.


Tilitoimisto Select Financial Servicesin perustaja Tim Matikainen kertoo tarkemmin kassavirrasta ja mitä lukuja pienyrittäjän kannattaa seurata.

 

Mitä on kassavirta?


Kassavirta tarkoittaa yksinkertaisesti rahaa, joka “virtaa” kassaan ja sieltä ulos. Käytännössä siis yritystilillesi tulevat ja sieltä lähtevät rahat.


“Positiivinen kassavirta on kaiken liiketoiminnan perusedellytys. Jos yritykselle ei tule tarpeeksi rahaa kasaan, ei se pysty maksamaan laskujaan ja lopulta se mene konkurssiin”, Tim kertoo.


Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että tilille tulee enemmän rahaa kuin sieltä lähtee. Käy järkeen. Monessa yrityksessä todellisuus voi kuitenkin olla jotain muuta. Vaikka tilillesi teoriassa pitäisi tulla kuussa enemmän rahaa kuin sieltä lähtee, voi käytäntö yllättää.


Olet esimerkiksi laskenut laskuttavasi 6 000 euroa kuussa. Työ on tehty ja sinun pitää maksaa omat laskusi. Mutta oletko jo lähettänyt laskut tekemästäsi työstä? Ovatko niiden eräpäivät tämän kuun puolella? Entä jos asiakkaat eivät maksakaan laskuja eräpäivään mennessä?


Tämän takia kassavirtaa on hyvä suunnitella ja pitää myös silmällä, liikkuuko raha niin kuin sen pitäisi.


Pienyrittäjän kassavirta on sidoksissa omaan toimeentuloon


Yksinyrittäjien ja freelancerien yrityksen tulos korreloi yleensä melko suoraan heidän oman taloutensa kanssa: jos yrityksen kassa alkaa tyhjetä, ei yrittäjällä ole varaa nostaa palkkaa omaan elämiseensä.


Pienessä yrityksessä on myös yleensä melko maltilliset resurssit, mikä tarkoittaa, että pienetkin muutokset liiketoiminnassa voivat vaikeuttaa laskujen ja palkkojen maksua. Mitä jos menetät yhden tärkeän asiakkaan? Entä jos asiakas vaatiikin pidempää maksuaikaa? Ei ole tavatonta, että suuryritykset vaativat useiden kymmenien päivien maksuehtoja.


“Uutena yrittäjänä on tärkeätä myös ymmärtää, että kassavirran pitää olla vähintään pitkällä aikavälillä positiivinen, tai toiminnan jatkuvuudelle ei ole edellytyksiä. Siksi kassavirrasta huolehtiminen on tärkeää kaikille yrittäjille.”


Mitä kassavirta kertoo?


Lyhyellä aikavälillä kassavirran perusteella voi arvioida yrityksen maksuvalmiutta. Se kertoo, onko yrityksellä varaa maksaa tulevat laskut tai tehdä investointeja. Tätä kannattaa pitää silmällä, sillä jos et pysty maksamaan laskujasi, myöhästymis- ja perintäkuluista voi syntyä nopeasti paljonkin ylimääräisiä kuluja.

“Pitkällä aikavälillä kassavirtalaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta. Siitä, tekeekö yritys voittoa ja milloin yrityksen kannattaa investoida esimerkiksi kasvuun. Pitkän aikavälin kassavirtalaskelmat ovatkin osa yrityksen pitkän aikavälin strategista suunnittelua”, Tim muistuttaa.


Jos kassavirta ei näytä pysyvän plussalla, on syytä tarkastella, pitäisikö esimerkiksi hinnoittelua muuttaa tai lyhentää asiakkaiden maksuehtoja.


Miten seuraat kassavirtaa?


Optimitilanteessa kassavirtalaskelmassa olisi huomioitu kaikki tulevaisuuden menot ja tulot, mutta useimmilla pienyrittäjille ei ole mahdollisuutta tähän. Katso siis lukuja, jotka sinulla on saatavilla: lähitulevaisuuden kassavirtoja voi arvioida esimerkiksi tiedossa olevista myynti- ja ostolaskujen eräpäivistä ja kiinteistä kuluista, kuten palkoista.


Esimerkiksi Holvissa näet nämä tiedot kätevästi suoraan tililtäsi. Jos lähetät laskuja Holvista, voit seurata helposti, mitkä laskut on vielä auki ja mitkä on jo maksettu. Kun teet myös yrityksen ostot Holvista joko tilisiirtoina tai Holvin maksukortilla, ovat tulosi ja menossa yhdessä paikassa. Voit siis seurata kassavirtaasi suoraan tililtäsi. Perinteisellä pankkitilillä näet vain tilisi tämänhetkisen rahatilanteen, mutta Holvissa voit ottaa huomioon myös tulevat tulot (eli avoimet laskut).


“Mikäli yrityksen liiketoiminta on ollut pitkäaikaista ja tasaista, historiatietojen perusteella voi tehdä kohtuullisen turvallisia arvioita siitä, millaisia tuloja ja menoja syntyy seuraavien kuukausien aikaan. Niitä ei kuitenkaan pidä ottaa varmana tietona, vaan arvioina”, Tim muistuttaa.

Jos yrityksen koko talous tuntuu saavan vain pään pyörälle, kannattaa seurata muutamia helppoja toistuvia lukemia, kuten:


Menot

  • Palkat ja niiden sivukulut
  • Muut “kiinteät kulut”, kuten vuokra, kalustokustannukset, mahdolliset vakuutukset jne.
  • Lainojen lyhennykset
  • Ennakkoverot
  • Alv-maksut

Tulot

  • Toistuvat asiakkaat
  • Sovittu myynti tulevaisuudessa

Muista, että tulosi ja menosi voivat muuttua. Pitkäaikainen asiakas voi vaihtaa toimittajaa, ostolaskujesi maksuajat saattavat lyhentyä tai toimittajasi ei ehkä enää katsokaan pieniä maksuviivästyksiä läpi sormien.


“Kassavirtalaskelma ei siis ole totuus, vaan hahmotelma tulevaisuudesta.”

 

Jos kassavirta pelottaa, kirjanpitäjäsi opastaa


Kassavirran seuraaminen pitää yrittäjän kartalla siitä, miten yritystoiminnalla menee taloudellisesti. Tämän vuoksi kassavirtalaskelma on hyvä tuki liiketoiminnan suunnitteluun laajemminkin.


“Laskelmien avulla voidaan havaita jo etukäteen, onko yritys kohtaamassa maksuvaikeuksia tulevaisuudessa. Laskelmien avulla voidaan myös nähdä, milloin yrityksellä voisi olla ylimääräisiä varoja investoitavaksi. Tulevaisuuden suunnittelu helpottuu”, Tim summaa kassavirtalaskelmien hyötyjä.


Ja jos kassavirtalaskelmat ja kassavirran seuraaminen tuntuu alkuun liian hankalalta, käänny rohkeasti kirjanpitäjäsi puoleen. Hyvä kirjanpitäjä ymmärtää kassavirtaa, osaa tulkita lukuja ja auttaa laskelmien teossa.


“Kokenut kirjanpitäjä on todennäköisesti tehnyt useita kassavirtalaskelmia ja pystyy arvioimaan kassavirtaasi kokemuksen tuomalla varmuudella ja huomioimaan sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä tulisi yrittäjälle mieleen.”


Jos kassavirta ei ole ainoa talousasia, joka saa pään pyörälle, tutustu täältä helppolukuiseen oppaaseemme, jossa käymme läpi keskeisiä termejä yrittäjän talouteen, kirjanpitoon ja verotukseen liittyen.

 

Tutustu oppaastamme yrityksesi tärkeimpiin lukuihin