Kun yritystoimintasi alkaa tarvita lisäkäsiä ja olet jo löytänyt sopivan tekijän, on aika hoitaa työnantajan velvollisuudet palkkaukseen liittyen. Kerromme tässä kirjoituksessa, miten maksat ensimmäisen palkan ja mitä sivukuluja työnantajan pitää ottaa huomioon.

Ennen palkanmaksua

Ennen kuin siirrytään itse palkanmaksuun, pitää muutama asia olla kunnossa – itse asiassa nämä asiat pitää olla kunnossa jo ennen kuin työsuhde alkaa. Olemme käsitelleet työsopimusta ja työnantajan velvoitteita aiemmassa blogissa, mutta tässä vielä lyhyt lista muistin virkistykseksi:

 1. Ota tapaturmavakuutus työntekijälle.
 2. Järjestä työterveyshuolto.
 3. Selvitä, miten hoidat työeläkkeen maksun.
 4. Tee työsopimus kirjallisena ja pyydä työntekijän verokortti.

Kun yllä mainitut asiat on kunnossa ja työ suoritettu, on aika siirtyä palkanmaksuun.

Muista laskea palkkojen kustannukset

Palkan päälle tulee myös muita sivukuluja, jotka työnantaja maksaa. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • rekrytoinnin kulut
 • työterveyshuolto
 • eläke- ja sosiaaliturvamaksut
 • vuosilomista aiheutuvat kulut
 • työntekijän tarvitsemat työvälineet. 

Voit saada myös tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Mahdolliset tuet kannattaa selvittää ennen palkkausprosessin aloittamista. 

Mitä bruttopalkasta vähennetään ja mihin maksut tilitetään?

Palkkaa voi tarkastella muutamalta eri kantilta. Bruttopalkka tarkoittaa kokonaispalkkaa, jossa on mukana kaikki työstä saatavat rahana maksettavat erät ja rahanarvoiset erät. Bruttopalkka voi sisältää erilaisia lisiä, luontoisetuja ja jopa julkisia tukia. Bruttopalkan osista jotkut tai kaikki ovat veronalaisia eriä.

Rahapalkka tarkoittaa niitä eriä, jotka työntekijä saa konkreettisesti rahana. Rahapalkan kaikki osat eivät välttämättä ole ennakonpidätyksen alaisia.

Työntekijälle maksetaan tilille nettopalkka, josta on vähennetty muun muassa verot ja muut työnantajan tilittämät maksut, kuten työeläkevakuutusmaksu.

Mitä kuluja bruttopalkasta sitten pitää vähentää ja mitä sivukuluja työnantaja maksaa?

 • Ennakonpidätys eli työntekijän ennakkoon maksama vero. Muista pyytää työntekijältä verokortti, jotta osaat vähentää palkasta oikean määrän ja tilittää se verottajalle.
 • Työeläkevakuutus (TyEL) vähennetään bruttopalkasta, mutta työnantaja maksaa siitä suurimman osan. Työnantajan osuus on keskimäärin 17,65 %
  bruttopalkasta.
 • Työntekijöiden työtapaturma- ja henkivakuutus. Tämä vakuutus tulee työnantajan maksettavaksi ja kustannus on tyypillisesti noin pari prosenttia bruttopalkasta.
 • TVR-maksu eli työttömyys­vakuutus­maksu. Osan maksaa työntekijä (1,25
  % bruttopalkasta), osan työnantaja (0,45 % bruttopalkasta).
 • Mahdolliset TES:n mukaiset erät.

 

Työnantaja ilmoittaa palkat ja tilittää ennakonpidätykset

Työnantajana sinun täytyy ilmoittaa maksetut palkat työtapaturmayhtiölle, verottajalle ja työttömyysvakuutusrahastoon. Edellisen kuukauden palkoista kertyneet ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut tilitetään verottajalle kuukauden 12 päivä. TyEL-maksut tilitetään jokaisen kuukauden 20 päivä. 

Miten palkka maksetaan?

Työnantajana maksat palkan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Jos palkkapäivä on kuukauden viimeisenä päivänä, täytyy palkka näkyä tilillä silloin. Työnantaja on velvollinen maksamaan kaikki palkanmaksusta aiheutuneet lisäkulut. 

Palkanmaksun yhteydessä työnantaja toimittaa työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskemasta selviää, kuinka paljon palkkaa on maksettu ja miten palkka määräytyy. Se tulee tarpeeseen esimerkiksi sosiaalietuuksia haettaessa tai veroasioiden hoidossa. 

Palkkalaskelmasta tulee löytyä:

 • työnantajan ja työntekijän tiedot
 • työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä
 • palkanmaksukausi
 • ennakonpidätyksen alainen palkka kuluvalta palkanmaksukaudelta ja koko kuluvalta vuodelta
 • työstä maksettavat lisät
 • lomakorvaukset ja lomarahat
 • ennakonpidätys, työntekijän pidätykset ja muut vähennykset
 • tilille maksettavan palkan suuruus.Palkanmaksu hoituu helposti oikeilla työkaluilla

Yrittäjän kannattaa hyödyntää erilaiset apukeinot palkanmaksuun. Ei ole järkeä laskea käsin tilitettävien verojen ja vakuutusmaksujen summia, tilittää niitä eri tahoille ja lopuksi vielä laittaa työntekijän palkka maksuun.

Esimerkiksi Holvin työkalu palkanmaksuun helpottaa huomattavasti yrittäjän arkea ja säästää palkanmaksun kuluissa. Työkalu erottelee palkasta verot ja muut maksut ja tilittää ne suoraan oikeisiin paikkoihin (Verohallintoon, eläkeyhtiöön, Työttömyysvakuutusrahastoon). Se maksaa nettopalkan työntekijän tilille ja lähettää vielä työntekijälle palkkalaskelman.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!