Verovähennykset kiinnostavat yrittäjiä, sillä niiden avulla voi pienentää verotettavaa tuloa. Toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa paljon kaikenlaista aina vakuutusmaksuista koulutusmenoihin.

Yrittäjät ovat oikeutettuja myös vähentämään erilaisia vieraanvaraaisuudesta johtuvia kulujua, jotka tunnetaan paremmin nimellä edustuskulut. Mutta mitä ne oikeastaan ovat? Paneudutaan siihen tarkemmin seuraavaksi. 

Edustuskulu vai ehkä sittenkin neuvottelukulu?

Erilaiset vieraanvaraisuuteen liittyvät kulut, kuten yrityksen järjestämät ravintolaillalliset, liikelahjat ja palaveripullat lasketaan usein liiketoiminnan kuluiksi. Nämä kulut voidaan jakaa neljään eri ryhmään: edustus-, neuvottelu-, markkinointi- tai virkistyskuluiksi.

Mistä sitten tietää, mihin ryhmään kulut kuuluvat?

Jos vieraanvaraisuus suuntautuu yrityksen ulkopuolelle, kyseessä on joko edustus- tai markkinointikulu.

Jos kestitys on yrityksen sisäistä, on kyse neuvottelu- tai virkistyskuluista.

Mikä kulu kuuluu mihinkin ryhmään? Käydään seuraavaksi läpi jokainen kulu ja niiden vähennyskelpoisuus.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Edustuskulut

Edustuskulut suuntautuvat aina yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten vaikkapa asiakkaisiin tai liiketuttaviin. Edustusmenoja ovat siis vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneet menot, joilla pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen.

Kuulostaako epämääräiseltä? Käytännössä edustuskuluja ovat siis esimerkiksi edustusmatkakulut, ravintolamenot tai tarjoilut ja tilavuokrat.

Firman sisäiset pikkujoulut eivät siis ole edustuskulu, sillä edustuskulut suuntautuvat aina firman ulkopuolelle.

Edustuskuluista ei saa vähentää arvonlisäveroa ja niistä vain puolet on vähennyskelpoista kulua tuloverotuksessa.

 

Markkinointikulut 

Samoin kuin edustuskulut, myös markkinointikulut kohdistuvat aina yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, mutta kohderyhmää ei ole rajattu edustuskulujen tapaan.

Markkinointikuluiksi lasketaan erilaisten mainos- tai asiakastilaisuuksien tarjoilu- ja järjestämiskustannukset. Mainostilaisuuksia ovat avoimet tilaisuudet, joihin asiakkailla on vapaa pääsy. Useimmiten tilaisuudet on tarkoitettu valikoimattomalle asiakasjoukolle – hyvänä esimerkkinä toimivat vaikkapa messut.

Myös niin sanottu kohderyhmämarkkinointi on vähennettävissä. Tällaisessa tilaisuudessa läsnä saattaa olla vain yhden asiakkaan edustajia. Rajoituksia kuitenkin on: tarjoilu voi olla enintään lounastasoista, ja mahdollinen tilaisuuden jälkeen jatkuva ohjelma luokitellaan yleensä edustuskuluksi.

Lahjatkin voivat olla markkinointikulu. Jos lähetät lahjan kaikille asiakkaillesi, se lasketaan markkinointikuluksi. Jos taas lähetät lahjan vain yhdelle asiakkaalle, se lasketaan edustuskuluksi.

Markkinointikulut ovat vähennettävissä verotuksessa kokonaan.

 Neuvottelukulut

Neuvottelukulut kuuluvat yrityksen sisälle suuntautuviin kuluihin. Kuluja voi syntyä yrityksen sisäisistä palavereista, hallintoelinten kokouksista tai tilintarkastaja-, asiantuntija- ja viranomaisneuvotteluista.

Neuvottelukuluihin liittyvä tarjoilu voi olla vain vähäistä, esimerkiksi virvokkeita ja palaveripullat. Vähentää voi myös kohtuullisesti alkoholituotteiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

Neuvotteluihin liittyvät kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia ja niistä voi vähentää myös alvin.

 

Virkistyskulut

Virkistyskulut ovat myös nimensä mukaisesti tarkoitettu yrityksen sisälle, henkilökunnan virkistäytymiseen. Jotta kulut lasketaan virkistyskuluiksi, täytyy järjestettävän tapahtuman olla avoin koko yritykselle tai osastolle ja se on järjestettävä työnantajan määräämänä ajankohtana.

Virkistyskuluja ovat siis esimerkiksi yrityksen liikuntapäivä tai pikkujoulut. Myös virkistyskulut voi vähentää verotuksessa kokonaan.

 

Eikö sinulla ole työntekijöitä?
Muista, että virkistyskuluiksi lasketaan vain työntekijöille järjestetyistä tapahtumista aiheutuneet kulut. Jos sinulla ei ole palkkalistoillasi työntekijöitä, ei sinulla voi myöskään olla virkistyskuluja.

 

 

 

Yrityksen perustaminen mielessä?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.