Yritysmuodon valinta on yksi keskeisimmistä tehtävistä, kun ryhdyt yrittäjäksi. Aloita siis vertailemalla eri yhtiömuotoja päättääksesi, mikä niistä sopii juuri sinulle. Käymme tässä kirjoituksessa läpi yritysmuodot lyhyesti.

 

Yhtiömuodot Suomessa

Kun olet perustamassa yritystä, tulee sinun valita yrityksesi yhtiömuoto. Yhtiömuodoissa on paljon poikkeuksia asunto-osakeyhtiöistä lähtien, mutta Suomessa yleiset yritysmuodot ovat: 

  • yksityinen ja julkinen osakeyhtiö
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • avoin yhtiö
  • kommandiittiyhtiö
  • osuuskunta.

Käydään seuraavaksi yritysmuodot lyhyesti läpi ja vertaillaan niiden eroja.

 

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yhtiömuoto. Osakeyhtiötä perustettaessa osakkaat yrittäjät sijoittavat yritykseen halutessaan alkupääoman, mutta heinäkuusta 2019 lähtien alkupääoman sijoitus ei ole enää ollut pakollista. Yrittäjät ovat vastuussa osakeyhtiön toiminnasta sijoittamansa rahamäärän verran, eikä vastuu ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin kuten yksityisellä elinkeinonharjoittajalla.

 

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on yhtiö, jossa kaikki vastaavat yrityksen veloista ja velvoitteista henkilökohtaisesti sekä muiden yhtiömiesten puolesta. Avoin yhtiö on ikään kuin useamman yksityisyrittäjän liitto. Jos kahden henkilön avoimessa yhtiössä toinen ottaa velan yritykselle, myös toinen vastaa siitä varallisuudellaan. Vastuu kohdistuu henkilökohtaiseen varallisuuteen, kuten esimerkiksi säästöihin ja asunto-omistukseen.

 

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiötä voi ajatella avoimen yhtiön ja osakeyhtiön yhdistelmänä. Komandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa toiminnasta henkilökohtaisella varallisuudellaan. Lisäksi yhtiössä on vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka vastaa toiminnasta sijoittamallaan pääomalla. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole vaikutusvaltaa yrityksessä, mikäli sitä ei ole erikseen yhtiösopimuksessa määritelty. 

 

Osuuskunta

Osuuskunta ei ole kovin yleinen yhtiömuoto, vaikka Suomessa osuuskuntaan kuuluminen on yleistä. Osuuskunnan tehtävänä on edistää omistajiensa, eli jäseniensä toimeentuloa tai elinkeinonharjoittamista. Esimerkiksi S-ryhmä toimii osuuskuntaperiaatteella, jolloin asiakasomistajat ovat yhtiön omistajia. Osuuskunnan ylijäämän (eli voiton) jakamisesta säädetään osuuskunnan säädöksissä ja esimerkiksi S-ryhmä tekee sen jakamalla asiakasomistajilleen “bonusrahaa”. 

 

 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi

Toiminimiyrittäjällä tarkoitetaan useimmiten yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajat jakautuvat verottajan silmissä ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin. 

Ammatinharjoittaja tarkoittaa henkilöä, joka pyörittää toimintaansa pääasiassa perustuen omaan ammattitaitoonsa, eikä sido siihen suuria määriä pääomaa. Esimerkiksi monet graafikot, psykologit tai konsultit kuuluvat usein tähän ryhmään, koska heillä ei ole suuria varastoja hallinnoitavana. Ammatinharjoittajan etuna on, että hän voi tehdä tiettyyn tulorajaan asti yksinkertaista kirjanpitoa, joka on kevyempää.

Mikäli esimerkiksi psykologi kuitenkin perustaisi oman praktiikansa ja pyörittäisi sitä omistamastaan toimipisteestään, hän voisi olla liikkeenharjoittaja. Liikkeenharjoittajia ovat tahot, joiden toiminnassa on kiinni enemmän pääomaa esimerkiksi varastoissa tai kiinteistöissä. Heidän tulee tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa, joka on monisyisempää kuin yhdenkertainen kirjanpito.

 

Yleisimmät yritysmuodot Suomessa – Toiminimi ja Osakeyhtiö

Ehkä pohdit nyt, mihin yritysmuotoihin muut yrittäjät ovat päätyneet. Suomen yleisimmät yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi. Niiden rekisteröinti verkossa on helppoa, ja varsinkin toiminimi on hallinnollisesti kevyt yritysmuoto. Jos päädyt valitsemaan näiden kahden yritysmuodon väliltä, lue vielä täältä, miten oy ja tmi eroavat toisistaan kulujen osalta.

Aloittavan yrittäjän opas avuksesi

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisiä askelia matkallasi kohti yrittäjyyttä. Mutta siihen kuuluu paljon muutakin. Siksi kokosimme avuksesi aloittavan yrittäjän oppaan – yksien digitaalisten kansien välissä kaikki keskeinen aina yritysmuodon valinnasta verotukseen.

 

Yrityksen perustaminen mielessä?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.